BAS

Bedrijven Associatie voor goed bouwen

BAS is een informele vereniging van ZZPers (Zelfstandige Zonder Personeel) in de bouw die 4 keer per jaar samenkomt. Er worden ervaringen uitgewisseld, deskundigen uitgenodigd en excursies georganiseerd. Binnen deze groep van 17 mensen zijn permanente en incidentele samenwerkingsvormen. Het grote voordeel van deze samenwerkingsvorm is de mogelijkheid de goede man op het bijpassende werk te krijgen. Ieder zijn specialiteiten komen beter tot zijn recht. Omdat deze groep scherper inkoopt, gemakkelijker aan informatie komt en op elkaar kan rekenen als zich iets voordoet, bijvoorbeeld uitzonderlijke drukte, ziekte of technische problemen, kan een BAS lid zijn klanten meer bieden dan anders.

Kijk voor meer informatie ook op:

www.basbouw.nl
www.kopshout.nl
www.steevast.nl